Traduttore di Google:


GEOMETRII SUBLIME IN CASA POPORULUI - “UNIVERSALION” DIN BUCURESTI

MARELE EDIFICIU DEPOZITAR AL ECUATIEI SECRETE A APEI - CONTROPARTE A PIRAMIDEI KEOPS

AUTORE VASILE DROJ UNIVERSOLOGO
Questo articolo come tutti gli altri del sito Universology.com è assolutamente originale.

In misteriosul Universalion - Casa Poporului din Bucuresti, cercetàrile universologului Vasile Droj continuà relevand noi descoperiri senzationale ce demonstreazà prezenta unui “Proiect Unitar” bine inchegat care prin intermediul matematicii si geometriei transmit un Mesaj Omenirii.

In articolele precedente s-a vàzut extraordinarul efort ce a purtat Casa Poporului din Bucuresti la a bate toate recordurile fiind consideratà cea mai mare constructie administrativà a lumii. Pentru ce tot acest efort faraonic? Trebuia sa spunà Omenirii ceva deosebit marele Edificiu? Iatà ràspunsul, respectiv ràspunsurile:

 

GEOMETRII SUBLIME INCISE IN CASA POPORULUI – “UNIVERSALION”

Casa Poporului, Universalion asadar nu è fàcutà la antamplare si nici màcar dupà canoanele clasicei arhitecturi umane ci dupà legile supreme ale Universului adicà legile matematico geometrice. Asa de pildà deschiderea unghiularà si distantierea pe teren, in spatiu, a tronsoanelor clàdirii corespunde unghiului ce trece prin varfurile estreme ale acestora ( Fig. 1). Unghiul format este de 120°, unghi exceptional ce imparte spatiul in trei pàrti egale. In Naturà avem douà sisteme fondamentale ce guverneazà lumea noastrà, sistemul ortogonal (90°) si cel hexagonal (60° respectiv 120°). Aceasta dovedeste incà de la anceput cà lucrurile sant bine impostate sau “impaginate” atat conceptual cat si pe teren, in Marele Edificiu.

Acum in aces unghi devenit triunghi, fatada centralà a clàdirii este costituità de un dreptunghi. Este o intamplare? Nu! Acel dreptunghi este unul dintre cei mai perfecti si permite un joc matematico geometric exceptional. In primis adàposteste un patrat, de fap douà, care prin traslatie spre dreapta sau stanga genereazà douà patrate. Ceea ce este uimitor in aceste patrate si dreptunghiuri obtinute este faptul ca diagonalele lor sant egale desi figurile in care sant inscrise sant diferite ca forme si dimensioni.

Repet dreptunghiul care a servit construirii Fatadei centrale este surprendent avand meritul de a ne  introduce intr-o altà geometrie, necunoscutà, o nouà “geometrie variabilà” care vrea sà ne invete cum sà transcendem diferite praguri de realitate pentru a intra in altele si a le folosi. Sà nu uitàm cà in spate sant proiectiile Piramidei si ale Formulei secrete a Apei, incà nedescoperità.

 

DREPTUNGHIUL “DINAMIC” INCASTRAT IN FATADA UNIVERSALIONULUI

In urmàtoarea variantà, incadrarea generalà a Casei Poporului intr-un unghi-triunghi este putin diferità dar principiul ràmane acelasi. Trasand douà linii drepte de la estremitàtile bazale a le clàdiri prin colturile laterale ale acoperisului se formeazà un unghi-triunghi isoscel de 38° (bazele) si 104° (varful), (fig. 2). Ve-ti spune: aa.. un triunghi oarecare. Ei bine nu e asa, este vorba de unul dintre cele mai extraordinare triunghiuri din Univers alàturi de cel al Piramidei lui Keops, de altfel fiind tocmai contrapartea sa functionalà. 

Iatà faptele: 38° + 38° = 76°, uimitor tocmai unghiul din varful piramidei lui Keops (76°). Si mai surprinzàtor este faptul cà unghiul de 104° nu este altul decat unghiul de valentà al Apei H2O (=104°) Si surpriza surprizelor, cele douà unghiuri de bazà ale piramidei Kheops de 52° fiecare, adunate dau 104° (52° + 52° = 104°). Acestea fiind spuse, Apa si Piramidele, sint cele mai misteriose douà lucruri ale planetei, ba ar mai fi si extraterrestrii, dar deocamdatà sà mai astepte. Iar dacà totusi o fi si interventia lor in acest caz atunci gratie!

Intrebarea este cum vrea acea “genialà minte” sà ne ajute? Rezolvarea Paradigmei ar fi solutia definitivà a tuturor problemelor Omenirii. Este evident cà “Cineva” a depozitat solutiile salvatoare in Universalion iar prin geometrie, matematicà, logicà si putinà intuitie vrea sà ne ajute. Putinà Maieuticà socraticà in special “M-AEIOU-ticà”  Universalà,  spirit “Aca-demic” platonic si Universologia autorului ne pot orienta.

 

“DREPTUNGHIUL DINAMIC” MOTORUL CONVERSIILOR RETANGOLARE

In tringhiul “apei piramidale”ce delimiteazà Fatada centralà a Universalionului este inscris un dreptunghi cu douà evidente coloane laterale. Intre acestea se oservà o parte centralà mai largà ce inscrie un patrat panà la linea de bazà pavimentalà a ultimului etaj al clàdirii. Ce vrea sa zicà acest dreptunghi central atat de bine plasat? El ar fi motorul pulsant al dinamicii de trasformare a energiilor “hydronice”* in Superenergie. Arhetipurile statice datorità lui s-ar trasforma in archetipuri dinamice dezlàntuind energia depositatà in materia statica. Tehnica este cea a “Dreptunghiului Dinamic” generat de diagonala in miscare a patratului.

Si intradevàr dacà priviti patratul central ve-ti vedea cà ridicand in verticalà diagonala sa spre dreapta, patratul se alungeste in sus creand un dreptunghi ce atinge perfect laturile unghiului de 104°. Acesta este Dreptunghiul Dinamic care continuà in sus spre infinit, prin trasarea diagonalelor ulterioare. Acesta este faimosul “Drepunghi faraonic” utilizat mult in Egiptul antic. Interesant faptul cà diagonalele Marelui dreptunghi inscris in triunghiul de 104° atraverseazà colturile superiore ale patratul continut. In acest Dreptungi mare se pot construii multe alte dreptughiuri dinamice atat verticale cat si orizontale.

CONCLUZII GENERALE

Perfecta “geometrizare millimetricà” a Edificiului Casei Poporului - Universalion este evidentà iar complexitatea compozitionalà este atat de ridicatà incat ne antrebàm ce minte genialà a putut plàsmui Conplexul. De retinut cà celle 7 articole panà ici publicate reperezintà mai putin de 10% din totalul descoperirilor directe iar includerea complexivà a celor subtile si interconexe, abia se apropie de 1%.Faptul cà dupà mii de ani incà nu s-a descoperit nimic deosebit in privinta misterelor antice si adevàrata cosmologie a Universului, a indus ceva Entitate (extraterestrà?) sà intervinà implantind in plin modernism (ani i ’80) un Edificiu Colosal in plin centrul Bucurestiului, in care sa incidà cu ajutorul matematicii si geometriei celle mai profunde  segrete ale lumii si Universului. Aceastà clàdire Universalionul ar fi “Piatra Filosofalà” a Cunoasterii, (de alfel Edificiul este din piatrà, beton armat).

Dar cum Constructia este concretà si in relief, Marea Inteligentà vrea sa ne invete cum sà aplicàm in spatiu aceastà “divinà geometrie”. Asa cum proiectul unei centrale nucleare derivà di matematicà si geometrie tot asa structura Universalionului ar putea fi partea organicà a unui “reactor energetic”, informatic si sapiential. Cunoastem de altfel expresia anticà  “a planurilor coborate din cer” .

Descoperirea “fetei ascunse” a Casei Poporului - Universalion de càtre universologul Vasile Droj s-a realizat exact acum un an pe 3 august 2021. Am pierdut impreunà un an. E timpul ca toti specialistii si cei interesati sà se intalneascà in Romania la Bucuresti si sà rezolve problema in interesul tuturor cat mai rapid. Primaria Bucurestilor si autoritàtile competente sà pregàteascà terenul unor mari reuniuni internationale. Santem in fata unui grandios “Proiect Unitar” de a càrui solutionare depinde Soarta Omenirii.

 

Roma 03.08.2022

Autore:
Vasile Droj

Fondatore Centro Universologico di Roma

www.universology.com email vasidro@tiscali.it

 

Torna in Home Page Torna


Copyright © Edizioni Universology 2000-2022

Copyright © Vasile Droj 1975-2022